ارمغان آوای هنر :پیش بینی آینده ؟

پیش بینی آینده ؟ سوالی که ذهن بسیاری از انسانها را در خصوص چگونگی آینده. به خود مشغول کرده  است.چیست؟ سایت شرکت ارمغان آوای هنر(ارمغان تکنو)در نظر دارد. جواب این سوال رابرای شما کمی واضح کند.بر اساس تحقیقات صورت گرفته در شرکت ارمغان آوای هنر(ارمغان تکنو) پیش بینی می شود....

فناوری هوش مصنوعی چیست؟

  هسته اصلی فناوری هوش مصنوعی چیست؟ AI شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است و هدف آن ایجاد ماشین‌های هوشمند می‌باشد که به بخش مهمی از صنعت فناوری بدل شده است. تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی بسیار فنی و تخصصی است. مشکل اصلی هوش مصنوعی، برنامه نویسی رایانه‌ها برای داشتن مشخصاتی...